Svenska Spels vd vädjar om stabilt regelverk i Sverige

Patrik Hofbauer, vd för Svenska Spel, välkomnade landets nya spellag, men varnade för att branschen nu behöver en period av stabilitet snarare än ytterligare förändringar i regelverket.

Tidigare i veckan offentliggjorde regeringen sin slutliga version av ett stort lagförslag om en spelreform, som först föreslogs i januari. Å andra sidan hävdade han också att det behövs ytterligare lagändringar när det gäller matchfixning.

Hofbauer sade att den nya uppdaterade lagen bidrog till att åtgärda ett antal “luckor” i den ursprungliga spellagen som trädde i kraft i början av 2019. “Tiden sedan omregleringen 2019 har präglats av ett antal regeländringar, även till följd av pandemin”, tillade han. “Det är viktigt att spellagstiftningen nu får en chans att lugna ner sig och att branschen har tid att dra lärdomar av allt som har hänt från tillsyn till domar och ännu en ny lag.

Hofbauer varnade dock också för att branschen redan har stått inför ett antal förändringar sedan lanseringen av onlinemarknaden, och att alltför många förändringar skulle kunna sluta med att vara skadliga.

Som bransch behöver vi nu sinnesro. Att anpassa verksamheten till nya lagar och förordningar är krävande. Åtgärder är nödvändiga, men överdrivet ryckighet skapar oklarheter för både konsumenter och spelföretag.

Svenska Spels vd vädjar om stabilt regelverk i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top