Svenska Spel rapporterar minskad nettoomsättning i ett svajigt Q1 2022