Extra budget för Spelinspektionen i Sverige

Extra budget för Spelinspektionen i Sverige. Den svenska regeringen har öronmärkt 210 000 euro extra till spelinspektionen. Spelinspektionen får extra pengar för att intensifiera kampen mot illegalt spelande.

vårbudgeten 2023

I vårbudgeten 2023 har den svenska regeringen avsatt extra pengar till spelinspektionen, enligt ett officiellt pressmeddelande. Tidigare har regeringen lovat extra medel till tillsynsmyndigheterna för att bekämpa illegala leveranser. I den reviderade budgeten har 2,4 miljoner kronor (210 000 euro) extra avsatts för tillsynsmyndigheten. I vårbudgeten för 2023 har den svenska regeringen avsatt extra pengar till spelregleringen Spelinspektionen, enligt ett officiellt pressmeddelande. Tidigare har regeringen lovat extra medel till tillsynsmyndigheterna för att ta itu med olagliga leveranser. I den reviderade budgeten har 2,4 miljoner kronor (210 000 euro) extra avsatts för tillsynsmyndigheten.

Camilla Rosenberg, generaldirektör för Spelinspektionen, välkomnar den extra budgeten för tillsynsmyndigheten. Hon konstaterar att Spelinspektionen vill utöka sin mänskliga kapacitet, men också förbättra och utöka sina tillsynsuppgifter.

För att göra Spelinspektionen starkare i kampen mot obehöriga leverantörer har regeringen lagt fram en proposition. Lagförslaget syftar till att tillsynsmyndigheterna snabbare ska kunna spärra betalningar till och från obehöriga leverantörer. Lagförslaget har stöd av tre partier i riksdagsunionen.

Extra budget för Spelinspektionen i Sverige

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top